दर ते अवांगे तेरे सालो साल नी माए

दर ते अवांगे तेरे सालो साल नी माए ।
पूरे करदे तू मेरे वी सवाल नी माए ॥

सुहा चोला ते चुन्नी तिल्लेदार नी माए ।
मैं चढ़ावांगी तेरे दरबार नी माए ॥
दर ते अवांगे तेरे...

आवां चढ़ के चढ़ाईया नंगे पैर नी माए ।
पादे चोली च सगना दी खैर नी माए ॥
दर ते अवांगे तेरे...

देवां नारियल ते पान सुपारी नी माए ।
मिनता करदे सवाली नु तार नी माए ॥

स्वर : रिचा शर्मा
download bhajan lyrics (2122 downloads)