ला लो मइयां जी मेरा भोग गरीब दा

ला लो मइयां जी मेरा भोग गरीब दा,
ला लै दातिये मेरा भोग गरीब दा,
भोग गरीब दा जी भोग गरीब दा
ला लो मइयां जी मेरा भोग गरीब दा,

भिलनी दे बेर सुदामा दे तुंदल,
रुज रुज भोग लगाइयो मइयां जी
मेरा भोग गरीब दा,
ला लै जवाला माँ.........

दुर्योदन दे मेवे त्यागे,
साग विदुर घर खाइयो मइयां जी,
मेरा भोग गरीब दा,
ला लै चामुंडा माँ.........


रुखा सुखा भोजन मेरा,
शरदा नाल बनाया अमिये जी,
मेरा भोग गरीब दा,
ला लै अम्बे माँ.........

सब संगता दी एहो शरदा,
आकर भोग लगाइयो मैया जी,
मेरा भोग गरीब दा,
ला लै काली माँ.........

सब संगता दी एहो अर्जी,
संगता नु दर्श दिखाओ मइयां जी,
मेरा भोग गरीब दा,
ला लै दातिये मेरा भोग गरीब दा

ओह दिसदा दरबार शेरावाली दा
ओह दिसदा दरबार ज्योतावाली दा
ओह दिसदा दरबार लाटा वाली दा

आ गये मइया जी आ गये तेरे दरबार ते,
खोल दे बूहे मंदिरा दे तू दाती दीदार दे,
आ गये मइया जी आ गये तेरे दरबार ते,

हो खड़े सवाली अरजा करदे तू भगता नु तार दे,
आ गये मइयां जी आ गये तेरे दरबार ते,
आ गये मइया जी आ गये तेरे दरबार ते,
जय जय जय जय जय जय बोल के

ਲਾ ਲਓ ਮਈਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ
ਲਾ ਲੈ ਦਾਤੀਏ, ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ
ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜੀ, ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ
ਲਾ ਲਓ ਮਈਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ

ਭਿਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰ, ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਤੁੰਡਲ
ਰੁੱਚ ਰੁੱਚ ਭੋਗ, ਲਗਾਇਓ ਮਈਆ ਜੀ,
ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ
ਲਾ ਲੈ ਜਵਾਲਾ ਮਾਂ,,,,,,,,,,,,,

ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ, ਮੇਵੇ ਤਿਆਗੇ
ਸਾਗ ਵਿਦੁਰ ਘਰ, ਖਾਇਓ ਮਈਆ ਜੀ,
ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ
ਲਾ ਲੈ ਚਾਮੁੰਡਾ ਮਾਂ,,,,,,,,,,,,,

ਰੂਖਾ ਸੂਖਾ, ਭੋਜਨ ਮੇਰਾ
ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬਣਾਇਆ ਅੰਮੀਏ ਜੀ,
ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ
ਲਾ ਲੈ ਅੰਬੇ ਮਾਂ,,,,,,,,,,,,,


ਸਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਏਹੋ ਸ਼ਰਧਾ
ਆਕਰ ਭੋਗ, ਲਗਾਇਓ ਮਈਆ ਜੀ,
ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ
ਲਾ ਲੈ ਕਾਲੀ ਮਾਂ,,,,,,,,,,,,,

ਸਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਏਹੋ ਅਰਜ਼ੀ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼, ਦਿਖਾਓ ਮਈਆ ਜੀ,
ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ
ਲਾ ਲੈ ਦਾਤੀਏ, ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ,
ਲਾ ਲਓ ਮਈਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਗਰੀਬ ਦਾ I

ਉਹ ਦਿੱਸਦਾ ll ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀ ਦਾ
ਉਹ ਦਿੱਸਦਾ ll ਦਰਬਾਰ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ
ਉਹ ਦਿੱਸਦਾ ll ਦਰਬਾਰ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ

ਆ ਗਏ ਮਈਆ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ
ਖੋਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਾਤੀ ਦੀਦਾਰ ਦੇ
ਆ ਗਏ ਮਈਆ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ

ਹੋ ਖੜੇ ਸਵਾਲੀ ਅਰ੍ਜ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ
ਆ ਗਏ ਮਈਆ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ
ਆ ਗਏ ਮਈਆ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ
ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਜੈ, ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਜੈ,,,, ਬੋਲ ਕੇ
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲ ਰਾਮੂਰਤੀ ਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (844 downloads)