आ गया सईओ नी मेरा श्याम मुरारी

आ गया सईओ नी मेरा श्याम मुरारी,
श्याम मुरारी मेरा गिरवर धारी,
आ गया सइयो नि मेरा......

श्याम मेरे दा मथा वडा सोहना,
मथा बड़ा सोहना,
ओ मथा बड़ा सोहना,
श्याम मेरे दा मथा बड़ा सोहना,
मथे उते तिलक लगाओ सइयो नि,
मेरा श्याम मुरारी,
आ गया सईओ नी मेरा ....


श्याम मेरे दा गल बड़ा सोहना,
गल बड़ा सोहना ओ गल बड़ा सोहना,
गल बड़ा सोहना,
श्याम मेरे दा गल बड़ा सोहना,
गल विच हार सजाओ सइयो नि,
मेरे श्याम मुरारी,
आ गया सियो नि मेरा....

श्याम मेरे दे पैर बड़े सोहने,
पैर बड़े सोहने ओ पैर बड़े सोहने पैर बड़े सोहने,
श्याम मेरे दे पैर बड़े सोहने,
पैरा विच पायल सजाओ सइयो नि,
मेरा श्याम मुरारी,
आ गया सईओ नी मेरा......

बड़ा ऐ सजाया श्याम अजे वी न सज्या,
अजे वी न सजाया,
ओ अजे वी ना सजाया,
बड़ा ऐ सजाया श्याम अजे वी न सजाया,
राधा रानी दे नाल सजाओ सइयो नि,
मेरा श्याम मुरारी,
आ गया सियो नि मेरा

ਆ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਮੁਰਾਰੀ ll
ਸ਼ਿਆਮ ਮੁਰਾਰੀ ਮੇਰਾ, ਗਿਰਵਰ-ਧਾਰੀ
ਆ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ll,,,,,,,,,,

ਸ਼ਿਆਮ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ
ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ,,,
ਓ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ,,,
ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ,,,
ਸ਼ਿਆਮ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ
ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ, ਲਗਾਓ ਸਈਓ ਨੀ,
ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਆਮ ਮੁਰਾਰੀ
ਆ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ll,,,,,,,,,,

ਸ਼ਿਆਮ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਗਲ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ
ਗਲ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ,,,
ਓ ਗਲ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ,,,
ਗਲ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ,,,
ਸ਼ਿਆਮ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਗਲ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ
ਗਲ਼ ਵਿਚ ਹਾਰ, ਸਜਾਓ ਸਈਓ ਨੀ,
ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਆਮ ਮੁਰਾਰੀ
ਆ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ll,,,,,,,,,,

ਸ਼ਿਆਮ ਮੇਰੇ ਦੇ, ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ
ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ,,,
ਓ ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ,,,
ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ,,,
ਸ਼ਿਆਮ ਮੇਰੇ ਦੇ, ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ
ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲ, ਸਜਾਓ ਸਈਓ ਨੀ,
ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਆਮ ਮੁਰਾਰੀ
ਆ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ll,,,,,,,,,,


ਬੜਾ ਏ ਸਜਾਇਆ ਸ਼ਿਆਮ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੱਜਿਆ
ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੱਜਿਆ,,,
ਓ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੱਜਿਆ,,,
ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੱਜਿਆ,,,
ਬੜਾ ਏ ਸਜਾਇਆ ਸ਼ਿਆਮ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੱਜਿਆ
ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਜਾਓ ਸਈਓ ਨੀ,
ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਆਮ ਮੁਰਾਰੀ
ਆ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ll,,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲ ਰਾਮੂਰਤੀ ਭੋਪਾਲ
श्रेणी
download bhajan lyrics (799 downloads)