चलो माँ दे दर चलिये

माँ दे झंडे नु बना लो उते फोटो नु सजा लो,
हॉवे इक इक दिन दे नबेड़े चलो माँ दे दर चलिये,
मेला लगाया मैया जी दे वेहड़े,
चलो माँ दे दर चलिये.......

दर फुला नाल माँ दा सजे,
ढोल नगाड़ा दर ते भजे,
मैया वंडी जांदी सुखा दे सवेरे चलो माँ दे दर चलिये,
मेला लगाया मैया जी दे वेहड़े,
चलो माँ दे दर चलिये.......

लंगर चलदे सारे खावन जय माता दी भगत भुलावन,
माँ करे दूर दुखा दे हनेरे चलो माँ दे दर चलिये,
मेला लगाया मैया जी दे वेहड़े,
चलो माँ दे दर चलिये.......

बिट्टू लोको के फरमावे,
रोहित वोहरा भी आज गावे,
माँ दे चरना नाल जुडन गे जेहरे,
चलो माँ दे दर चलीये,
मेला लगाया मैया जी दे वेहड़े,
चलो माँ दे दर चलिये.......
download bhajan lyrics (722 downloads)