मधुबन जावा मैं सावरे दे नाल नी

मधुबन जावा मैं सावरे दे नाल नी सईयो,
कदे अगे कदे पीछे नालो नाल नी सईयो,

सोहने नैना विच कजरे दी तार नी सईयो,
चली जावे नी मुख्डे दी चाल नी सईयो,
मधुबन.......

मेरा गऊआ चरावे नंदलाल नी सईयो,
नी मैं बछ्ड़े चरावा उसदे नाल नी सईयो,
मधुबन........

सोहनी बंसी दी मीठी मीठी तान नी सईयो,
नी मैं नचा ते गावा श्याम नाल नी सईयो,
मधुबन........
श्रेणी
download bhajan lyrics (782 downloads)