मैं कम करदी रेहनी आ मेरी सूरत पीरा दे विच रेहँदी

मैं कम करदी रेहनी आ मेरी सूरत पीरा दे विच रेहँदी,

पीरा दी दरगाह ते जावा झाड़ू फेरा पोचे लावा,
सच्ची शरधा मन विच लेके पीरा दे मैं चिराग जगावा,
जद मैं उठदी बेहनी आ मेरी सूरत पीरा दे विच रेहँदी

पीरा ले मैं नाज बनावा लौंग लेचियां मेवे पावा,
आज पीरा साढ़े घर आउना फुल्ला दे नाल आसान सजोना,
ओह्दी जय जय केहनी आ जय पीरा दी केहन्दी आ,
मेरी सूरत पीरा दे विच रेहँदी......

कोई आख दा  कमली मैनु,
कोई आख दा पागल मैनु,
मेरे ले है रब लख दाता,
सच सुनावा सोहनी तनु,
बहुत गल्ला मैं सहनी आ,
मेरी सूरत पीरा दे विच रेहँदी......
श्रेणी
download bhajan lyrics (63 downloads)