कान्हा वे कान्हा सुन कान्हा

कान्हा वे कान्हा सुन कान्हा,
आजा दोवे नचिये सुन कान्हा,

बाजार वे कहन्दी खांड वे,
राधा मिसरी ते तू कलाकनदी वे,
दोवे चिचा मिठिया सुन कान्हा,
कान्हा वे.......

बाजार वे कहन्दा खीरा ,
राधा मुंदरी ते श्याम मेरा हीरा,
दोवे चिचा कीमती सुन कान्हा,
कान्हा वे.......

वे बाजार विच वी लन्गना,
राधा चुड़ी ते श्याम मेरा कंगना,
दोवे चिचा कीमती सुन कान्हा,
कान्हा वे......

वे बाजार वी कहन्दी माला,
राधा गोरी वे श्याम मेरा काला,
दोवे चिचा कीमती सुन कान्हा,
कान्हा वे......
श्रेणी
download bhajan lyrics (783 downloads)