हारा वाले दा पेंदा मैनु शक नी

सखी उठ के बनेरे उत्ते तक नी,
गली दे विचो कोन लंगिया,
हारा वाले दा पेंदा मैनु शक नी,
गली दे विचो कोन लंगिया....

मोर मुकुट माथे तिलक तिलक विराजे,
गले बैजंती माला साजे,
ओहदे मुखड़े ते काली काली लट नी,
गली दे विचो कोन लंगिया.....

कानो मे कुण्डल हाथो मे मुरली,
इनकी तो है ये दुनिया दीवानी,
ओहदे मोड़े ते पिला पिला पट नी,
गली दे विचो कोन लंगिया.....

वृन्दावन विच गउआ चरावे,
लूट लूट दही माखन खावे,
मेरा सावरा सलोना नटखट नी,
गली दे विचो कोन लंगिया.....

सब सखिया नाल रास रचावे,
रास रचावे नाले चीर चुरावे,
कदे यमुना ते कदे पनघट नी,
गली दे विचो कोन लंगिया.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (77 downloads)