आओ पधारो महारे आंगने जी

आओ पधारो महारे आंगने जी,
महारा खाटू वाला श्याम माहरे लीले वाला श्याम,
घंटो तराला मनोहार बाबा जी,

चन्दन चौंकी लाया श्याम सु बाबा बैठो आसान ढाल,
तू तो पखारा पाँव बाबा जी ,

केसरिया बागो बाबा धार लियो जी,
कमाई केसर तिलक लगाए कोई चन्दन तिलक लगाए,
थारे अंतर को पड़ा छिड़काव बाबा जी,

कार्तिक ग्यारस में थारो जन्म हो है,
छायो हर्ष अपार दर्शन ने आवे नर और नार बाबा जी,

आओ पधारो महारे आंगने जी,
महारा खाटू वाला श्याम माहरे लीले वाला श्याम,
घंटो तराला मनोहार बाबा जी,
download bhajan lyrics (690 downloads)