माँ रती तेरे नाम दी चंगी

माँ रती तेरे नाम दी चंगी,
जेहड़ी विनती ते चढ़ जावे रती तेरे नाम दी चंगी,

ये रट तेरे ध्यानु ने रती,
जेहड़ा शीश मैया नु चढ़ावे,
माँ............

ये रट मीरा ने रती,
जेहड़ी श्याम नाल प्रीत लगावे,
माँ...........

ये रट बिलनी ने रती,
जेहड़ी खट्टे मीठे बैर खिलावे,
माँ..........

ये रट द्रौपती ने रती,
जेहड़ी सभा विच श्याम बुलावे,
माँ..........

ये रट तेरे भगता ने रती,
जेहड़े तेरे दर उत्ते आवे,
माँ........,
download bhajan lyrics (726 downloads)