वेहड़े विच्च श्याम आए ने

मेरे वेहड़े विच्च नच्चन बहारां,
वेहड़े विच्च श्याम आए ने, के वेहड़े विच्च श्याम आए ने ।

अज्ज मेरे वेहड़े विच्च बंसी वाले आए ने,
देवतां ने अर्षा तो फुल बरसाए ने ।
मैं वी खुशीआं दे फुल बरसावन,
के वेहड़े विच्च श्याम आए ने ॥

अज्ज मेरे वेहड़े चन्न चड़ेया ए दूज दा,
वेख जीना नू सारा जग पेया पूजदा ।
मैं वी पूजके जनम सवारां,
के वेहड़े विच्च श्याम आए ने ॥

मात यशोदा दी अख्ख दा तारा,
लगदा ए भगता नू जग तो प्यारा ।
मैं वी मख्खन ते मिश्री खिलावां,
के वेहड़े विच्च श्याम आए ने ॥
download bhajan lyrics (1385 downloads)