उचिया पहाड़ा विच बैठी शेरावालिये दस तेरी मुठी विच की,

उचिया पहाड़ा विच बैठी शेरावालिये,
दस तेरी मुठी विच की, माता रानिये दस तेरी मुठी विच की,

मुठी मेरी दे विच लाल लाल चुडिया,
मैन भागता दिया आसा करदी पुरिया,
होर तुसी मांग दियो की
उचिया पहाड़ा विच बैठि......

मुठी मेरी दे विच लाल लाल मेहँदी
मै भागता दे नाल नाल रेहँदी
हर तुसी मांग दियो की
उचिया पहाड़ा विच बैठि.....

मुठी मेरी दे विच फुल्लिया पतासे
मै भागता नू दीनदी आ दिलासे
हर तुसी मांग दियो की
उचिया पहाड़ा विच बैठि.....
download bhajan lyrics (953 downloads)