रामदेव ने कहिजे लवण बेगो आइजे

उड़ता कागलिया संदेशो महारो देइजे,
राम देव न कहीजे लेवण बैगो आईजे।।

ऊबी झरोका बीरा कागलियां उड़ाऊ,
ऊबी झरोका बीरा कागलियां उड़ाऊ,
आधी आधी राता माही आसुडा ढलकाऊ,
आधी आधी राता माही आसुडा ढलकाऊ,
उड़ता कागलिया........

छोटी सी उमर बीरा महान परनाई,
छोटी सी उमर बीरा महान परनाई,
जीवडो उमिजे बीरा महारो धोरा माई,
जीवडो उमिजे बीरा महारो धोरा माई,
उड़ता कागलिया........

आव ओलूडी बीरा याद थारी आव,
आव ओलूडी बीरा याद थारी आव,
थारी यादा में बीरा धान नही भाव,
थारी यादा में बीरा धान नही भाव,
उड़ता कागलिया........

पिछम धारा रा पीरा लीले री सवारी,
पिछम धारा रा पीरा लीले री सवारी,
धर्मपाल गावे सुणज्यो अर्ज हमारी,
धर्मपाल गावे सुणज्यो अर्ज हमारी,
उड़ता कागलिया........
श्रेणी
download bhajan lyrics (191 downloads)