सानू खुशी मैया जी तुहाडे आवन दी

सानू खुशी मैया जी तुहाडे आवन दी,
राहवा विच फुल बरसावा मैं,
राहवा विच फुल बरसावा मैं,
मेरी मैया तो वारे वारे जावा मैं.......

आज दिन बड़भागी आया ए,
मेरी मैया ने फेरा पाया ए,
नाले नचां ते नाले गावाँ मै,
राहवा विच फुल बरसावा मैं.....

इस धरती दे भाग चंगे ने,
जिथे मैया ने डेरा लाया ए,
इस धरती दा मोल की पावा मैं,
राहवा विच फुल बरसावा मैं.....

असी तेरा दित्ता खाइये माँ,
तैनू दिल तों ना कदे वी भुलाइये माँ,
तेरा लख लख शुक्र मनावा मैं,
राहवा विच फुल्ल बरसावा मैं.....
download bhajan lyrics (183 downloads)