मैनु वल नही तोड़ निभावण दा

मैनु वल नही तोड़ निभावण दा,
मैनु वल नही तोड़ निभावण दा,
मैया आप निभावी,
मैनु वल नही तोड़ निभावण दा,
मैनु वल नही तोड़ निभावण दा,
दाती आप निभावी,
मैनु वल नही तोड़ निभावण दा,
मैनु वल नही तोड़ निभावण दा........

मैं अजलां तो तेरी गौली,
भरदे ओ मैया मेरी झोली,
भरदे ओ मैया मेरी झोली, भरदे ओ मैया मेरी झोली,
वेला हो गया खैरा पावण दा,
दाती आप निभावी,
वेला हो गया खैरा पावण दा,
मैनु वल नही तोड़ निभावण दा,
मैनु वल नही तोड़ निभावण दा.....

तेरे प्यार ते तेरे करके,
तेरे प्यार दे वेडे चढ़के,
तेरे प्यार दे वेडे चढ़के, तेरे प्यार दे वेडे चढ़के,
चेता भूल गया घर नु जावण दा,
मैया आप निभावी,
चेता भूल गया घर नु जावण दा,
मैया आप निभावी,
मैनु वल नही तोड़ निभावण दा,
मैनु वल नही तोड़ निभावण दा....
download bhajan lyrics (127 downloads)