सांनु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस

सांनु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस,
सानु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस,
कदो बुझेगी भवानी साडी अँखीयां दी प्यास,
तुसी आओ या ना आओ बुआ असां वी नी टोणा,
वेले तुसां वी नही होणा वेले असां वी नही होणा,
तुसी आओ या ना आओ बुआ असां वी नी टोणा,
सांनु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस.....

तुसी अटके बेड़ेयां नु पार करना,
तुसी पापीयां दा मैया जी उद्धार करना,
असां हजुआं दे नाल तेरे चरणां नु धोणा,
रब ना करे रब ना करे,
वेले तुसां वी नही होणा वेले असां वी नही होणा,
सांनु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस.....

अम्बे रानीऐ नी भरे भण्डारे वालीऐ,
ऊंचे मन्दंरा ते सच्चे दरबारा वालीऐ,
तेरी जगदी ऐ जोत दाती असीं वी नही सोणा,
वेले तुसां वी नही होणा वेले असां वी नही होणा,
सांनु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस.....

असीं चढ़के चढ़ाईयां दरबार आऊणां ऐ,
तुसां फड़ साडी बाँह सानुं पार लाऊणा ऐ,
असां जय माता दी बोलना ते सबनु बुलाऊणा,
वेले तुसां वी नही होणा वेले असां वी नही होणा,
सांनु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस.....

केडे वेले सांनु मैया जी दीदार मिलेगा,
केडे वेले माँ बच्चेयां नु प्यार मिलेगा,
कदो चचंल ने तकणा मुखड़ा सलौना,
वेले तुसा वी नही होणा वेले असां वी नही होणा,
सांनु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस.....

सांनु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस,
सानु जन्मा तो दाती तेरे दर्शना दी आस,
कदो बुझेगी भवानी साडी अँखीयां दी प्यास,
तुसी आओ या ना आओ बुआ असां वी नी टोणा,
वेले तुसां वी नही होणा वेले असां वी नही होणा,
तुसी आओ या ना आओ बुआ असां वी नी टोणा....
download bhajan lyrics (230 downloads)