चरणीं शीश नवांओ मैया दी जय बोलो

चरणीं शीश नवांओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो,
मगींया मुरादा पाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो,
चरणीं शीश नवांओ...

जगत दी वाली जगत दी रानी, पार्वती लक्ष्मी कल्याणी,
ऐदे जेहा ना कोई वी दानी, ऐसे दी शरणी आओ मैया दी जय बोलो,
आओ मैया दी जय बोलो, चरणीं शीश नवांओ...

जगदम्बे दी छठा न्यारी, अदभुत ऐदी शेर सवारी,
माँ दी झाँकी बड़ी प्यारी, रज-रज दर्शन पाओ मैया दी जय बोलो,
आओ मैया दी जय बोलो, चरणीं शीश नवांओ.....

ऐदे खुले रहण भण्डारे, श्रद्धा भक्ति नाल ही सारे,
ऊंची बोल सुनाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो,
चरणीं शीश नवांओ...

पवन रूप धर आउंदी मैया, बिगड़े कम बनाऊंदी मैया,
सब दे कष्ट मिटाउंदी मैया, इक वारी अजमाओ मैया दी जय बोलो,
आओ मैया दी जय बोलो, चरणीं शीश नवांओ...

भागा वालेया भाग बना लै, सच्चे दिलो अम्बे नु ध्या लै,
बिगड़ी आपनी आप बना लै, चरणा दे विच शीश झुका लै,
मुँहोे मगींया मुरादा पा लै, आ मैया दे दर्शन पा लै,
चमन ना समय गवाओ मैया दी जय बोलो,
आओ मैया दी जय बोलो, चरणीं शीश नवांओ...
download bhajan lyrics (185 downloads)