लीले घोड़े चढ़ कर आवो बाबा

लीले घोड़े चढ़ कर आवो बाबा,                                                        
रूणिचा गाँव तुम्हारा,
भगता ने थे लागो प्यारा ,                                                                                
नेतल रा भरतार,
लीले घोड़े......          
                                                       
अजमल जी रा भाग जगाया,                                                                                     बांझड़िया रो कलंक कटाया,
क़ुम क़ुम रा पगलिया मांड्या बाबा,
रूणिचा गाँव तुम्हारा....    
                                                                       
माता मैणा दे ने परचा दिना,
उफणतो रो बाबा दूध थे लीना,                                                                           पालणिया में आया बाबा रामा,
रूणिचा गाँव तुम्हारा....    
                                                                   
बेन सुगना रा भाग जगाया,
मरिया  भाणु ने आप जीवया,
रतना रा दुःख कटाया बाबा,
रूणिचा गाँव तुम्हारा....        
                                                                       
बेन डाली रा वचन निभाया,
आठी डोरा आप बनाया,
भगता रे हेले आया बाबा,
रूणिचा गाँव तुम्हारा....    
                                                         
हरजी भाटी बाबा चॅवर ढुलाया,
धरम तंवर थारा भजन सुनाया,                                                                                        भगता री लाज बचाओ रामा,
रूणिचा गाँव तुम्हारा....
download bhajan lyrics (263 downloads)