शाहतलाइया खेले रत्नो नी तेरा लाडला

शाहतलाइया खेले रत्नो नी तेरा लाडला....

साणु कहंदा चिमटा लेलो,
चिमटा लेलो हथ विच फड़लो,
बन जाओ मेरे चेले, रत्नो नी तेरा लाडला....

साणु कहंदा चोलिया लेलो,
चोलिया लेलो मोडे च पालो,
बन जाओ मेरे चेले, रत्नो नी तेरा लाडला....

साणु कहंदा सींगिया लेलो,
सींगिया लेलो गल विच पालो,
बन जाओ मेरे चेले, रत्नो नी तेरा लाडला....

साणु कहंदा रोट लेलो,
रोट लेलो भोग लगा लो,
बन जाओ मेरे चेले, रत्नो नी तेरा लाडला....


download bhajan lyrics (266 downloads)