श्री तुलसी मंत्र


महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी।
आधि व्याधि हरा नित्यं, तुलसी त्वं नमोस्तुते।।

ॐ श्री तुलस्यै नमः

ॐ श्री वृनदाये नमः

ॐ श्री हरि वल्लभाये नमः
download bhajan lyrics (252 downloads)