फड़ो फड़ो नी सहलियो मखना दा चोर

फड़ो फड़ो नी सहलियो मखना दा चोर....

जे श्याम मेरा राजी होवे माखन मिस्री खिलावा,
जे श्याम मेरा करे लडाई भूखा ही रह जावा,
फड़ो फड़ो नी सहलियो मखना दा चोर....

जे श्याम मेरा राजी होवे दूल्हा खुब बनावा,
जे श्याम मेरा करे लडाई राधा से ना मिलावा,
फड़ो फड़ो नी सहलियो मखना दा चोर......

जे श्याम मेरा राजी होवे संग विच रास रचावा,
जे श्याम मेरा करे लडाई राधा से ना मिलावा,
फड़ो फड़ो नी सहलियो मखना दा चोर.......
श्रेणी
download bhajan lyrics (321 downloads)