श्याम जेहा सोना होर नहीं होना

श्याम जेहा सोना होर नहीं होना,
सोना मनमोहना होर नहीं होना....

मधुबन दे विच की वेख्या,
गौआ चरांदा नंदलाल वैख्या,
गौआ चरान वाला होर नहीं होना,
श्याम जेहा सोना.......

वृंदावन दे विच की वेख्या,
रास रचांदा नंदलाल वैख्या,
रास रचान वाला होर नहीं होना,
श्याम जेहा सोना.......

गोकुल दे विच की वेख्या,
माखन चुरांदा नंदलाल वैख्या,
माखन चुरान वाला होर नहीं होना,
श्याम जेहा सोना.......

बरसाने दे विच की वेख्या,
राधा दे नाल मेरा श्याम वेख्या,
दोनो जेहा सोना होर नहीं होना,
श्याम जेहा सोना.......
श्रेणी
download bhajan lyrics (286 downloads)