ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे

ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे,
ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे.....

किन्ने-किन्ने मईया तेरा भवन बनाया,
किन्ने- किन्ने मईया तेरा भवन बनाया,
किन्ने तेरा चंवर झुलाया ज्वाला तेरी ज्योत जगे,
ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे....

पंजा-पंजा पांडवा ने भवन बनाया,
पंजा-पंजा पांडवा ने भवन बनाया,
सोइयो जगे सारी रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे,
ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे....

नंगे नंगे पाव देवा अकबर आया,
नंगे नंगे पाव देवा अकबर आया,
सोने दा छतर चढ़ाया ज्वाला तेरी ज्योत जगे,
ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे....

दुरो- दुरो मईया तेरे यात्रु ने आंवदे,
दुरो- दुरो मईया तेरे यात्रु ने आंवदे,
बोलण जय जयकार ज्वाला तेरी ज्योत जगे,
ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे.....

ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे,
ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे,
ज्योत जगे, ज्योत जगे, ज्योत जगे,
ज्योत जगे दिन रात ज्वाला तेरी ज्योत जगे.....
download bhajan lyrics (315 downloads)