शेरावाली दा जगराता जयकारा बोलो गली गली

शेरावाली दा जगराता जयकारा बोलो गली गली,
हो ज्योतावाली दा जगराता जयकारा बोलो गली गली.....

मथे मैया दे टिका सोहे,
टिका सोहे टिका सोहे,
तेरी बिंदी दा लश्कारा जयकारा बोलो गली गली,
शेरावाली दा जगराता जयकारा बोलो गली गली....

कन मैया दे बाली सोहे,
बाली सोहे काँटा सोहे,
तेरे कांटे ते लश्कारा जयकारा बोलो गली गली,
शेरावाली दा जगराता जयकारा बोलो गली गली.....

नक मैया दे नथनी सोहे,
नथनी सोहे कोका सोहे,
तेरे कोके ते लश्कारा जयकारा बोलो गली गली,
शेरावाली दा जगराता जयकारा बोलो गली गली....

गले मैया दे माला सोहे,
माला सोहे माला सोहे,
तेरे मोती ते लश्कारा जयकारा बोलो गली गली,
शेरावाली दा जगराता जयकारा बोलो गली गली....

हथ मैया दे कंगना सोहे,
कंगना सोहे चूड़ा सोहे,
तेरे चूड़े ते लश्कारा जयकारा बोलो गली गली,
शेरावाली दा जगराता जयकारा बोलो गली गली.....

पैर मैया दे पायल सोहे,
पायल सोहे पायल सोहे,
तेर घुँघरू ते लश्कारा जयकारा बोलो गली गली,
शेरावाली दा जगराता जयकारा बोलो गली गली.....
download bhajan lyrics (148 downloads)