ओ जी ओ मिजाजी महारा सांवरिया

ओ जी ओ मिजाजी महारा सांवरिया
थारी बाबा ओल्यू आवे, बेगा आओजी सांवरा
ओ जी ओ मिजाजी महारा......

थाने तो मनावा घने चाव सु,
थे हंस हंस कंठ लगाओ ना तरसाओ जी सांवरा
ओ जी ओ मिजाजी महारा.....

इ दुनिया सु न्यारो थारो देवरो,
थे रतन सिंघाशन बेठ्या,हुकम सुनोजी सांवरा
ओ जी ओ मिजाजी महारा.....

नैना माई छलके थारो नेहड़लो,
थारे टाबरिया रा अटक्या काम बनाओजी सांवरा
ओ जी ओ मिजाजी महारा.....

भूल्या थारे बालकिया ने नाइ सरे,
थारी जादूगारी मुरली आज बजाओजी सांवरा
ओ जी ओ मिजाजी महारा.....

भूल्योड़ा भटक्योड़ा न थारो आसरो,
म्हारी नैया नाथ पुराणी पार लगाओजी सांवरा
ओ जी ओ मिजाजी महारा.....

जागरणों ग्यारस की चानन रात को
कोई बारस ने थे खीर चूरमो खाओ जी सांवरा
ओ जी ओ मिजाजी महारा.....

जीम्या पाछे थारा हाथ धुवायस्या
ल्यो दो बीड़ा थे मगही पान चबाओ जी सांवरा
ओ जी ओ मिजाजी महारा.....

शर्मा काशीराम थारो बालकीओ,
थारा कह्या कह्या हुकम बजावे कुछ तो फ़रमाओजी सांवरा
ओ जी ओ मिजाजी महारा......
download bhajan lyrics (1021 downloads)