मेरा गल्ला करन नू जी करदा

मेरा गल्ला करन नू जी करदा श्याम तेरे नाल॥

आवी आवी तू मेरे घर आवी,
अपनी मुरली नु नाल लियावी,
मेरा मुरली बजान नु जी करदा शाम तेरे नाल.....

आवी आवी तू मेरे घर आवी,
अपने ग्वाला नू नाल लियावी,
मेरा मखन चूरान नू जी करदा श्याम तेरे नाल.....

आवी आवी तू मेरे घर आवी,
आपनी गौआ नू नाल लियावी,
मेरा वछडे चारन नू जी करदा श्याम तेरे नाल....

आवी आवी तू मेरे घर आवी,
आपनी सखियां नू नाल लियावी,  
मेरा रास रचाने नू जी करदा श्याम तेरे नाल.....

आवी आवी तू मेरे घर आवी,
आपनी राधे नू नाल लियावी,
मेरा दर्शन करने नू जी करदा श्याम तेरे नाल.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (313 downloads)