नैना मालो काजलियो बनाई

नैना मालो काजलियो बनाई
थाणे राखा प्यारा सांवरा जी बाबा श्याम,
नैना मालो....

थारे सु म्हारी पेला री पिछाण ,
थाणे किस विध भुला सांवरा जी बाबा श्याम
नैना मालो....

मोर मुकुट सिर कुण्डल सोहे कान,
थारा नैन रसीला सांवरा जी बाबा श्याम,
नैना मालो....

खीर चूरमो नारेला बौछार,
थारे भक्ता नाच्चे चाव सु जी बाबा  श्याम,
नैना मालो....

काशीराम सुवारो सारा काज,
म्हारी भीड़ बटावो सांवराजी बाबा श्याम
नैना मालो....
download bhajan lyrics (793 downloads)