काँच ही बाँस के बहंगिया

काँच ही बाँस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाए,
होई ना बलम जी कहरिया,
बहंगी घाटे पहुचाएं,
काँच ही बाँस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाए।

बाट जे पूछेला बटोहिया,
बहंगी केकरा के जाए,
तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया,
बहंगी छठ मईया के जाए,
उन्हावे जे बारी छठी मईया,
बहंगी उनका के जाए।

काँच ही बाँस के बहंगिया,
बहंगी लचकत जाए,
होई ना बलम जी कहरिया,
बहंगी घाटे पहुचाएं,
उन्हावे जे बारी छठी मईया,
बहंगी उनका के जाए।

बाट जे पूछेला बटोहिया,
बहंगी केकरा के जाए,
तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया,
बहंगी छठ मईया के जाए,
उन्हावे जे बारी छठी मईया,
बहंगी उनका के जाए।
download bhajan lyrics (182 downloads)