म्हारा खाटू का राजा रे

कोई याद करे तो करे,
फरियाद करे तो करे,
तू तो फर्ज निभा जा रे,
तू तो बेगो बेगो आजा रे,
म्हारा खाटू का राजा रे,
तू तो बेगो बेगो आजा रे।

म्हारे आंसुड़ा री रख लीजे लाज,
म्हारे सर पे फिरा दीजे हाथ,
म्हाने गोदया में सुला जा रे,
तू तो बेगो बेगो आजा रे,
म्हारा खाटू का राजा रे,
तू तो बेगो बेगो आजा रे।

लीले घोड़े ने कर ल्यो तैयार,
थारे टाबरा ने थारी दरकार,
थारो घुड़लो दौड़ा जा रे,
तू तो बेगो बेगो आजा रे,
म्हारा खाटू का राजा रे,
तू तो बेगो बेगो आजा रे।

म्हारा खाटू का राजा रे,
तू तो बेगो बेगो आजा रे।
म्हारा खाटू का राजा रे,
तू तो बेगो बेगो आजा रे।
download bhajan lyrics (66 downloads)