राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे

राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे ,
राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे,

राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे ,
राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे,

राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे ,
राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे,

राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा राधे राधे ,
राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे,
download bhajan lyrics (3217 downloads)