बल्ले बल्ले भोले ने कराई आ

डमरू वाले ने तान मीठी जही सुनाई आ
बल्ले बल्ले भोले ने कराई आ
सारेया दी बल्ले बल्ले भोल ने कराई आ
लगिया ने मौजा ख़ुशी सब ने मनाई आ
बल्ले बल्ले भोले ने कराई आ

शिव शम्भु भोला कोई नील कंठ केह्न्दा ऐ,
एहना सोहना रूप दिल ताहियो मोह लेनदा ऐ
समज न आवे एह खुमारी किथो आई है
बल्ले बल्ले भोले ने कराई आ

झुम्दे ने सारे लोरा मस्ती चडाओनदे ,
मौज विच आके ऐसा डमरू ब्जाउंदे
भगता दी टोली पई नचदी खुदाई आ
बल्ले बल्ले भोले ने कराई आ

केह्न्दा है प्रिंस सारे हुँदै कम काज ने
रोनका ल्वाईया नील कंठ महाराज ने,
नाम वाली भंग सरजीवन पिलाई आ
बल्ले बल्ले भोले ने कराई आ
श्रेणी
download bhajan lyrics (431 downloads)