नचदी संगत नचदी

दरबार बड़ा सोहना ऐ वारी जावा सतगुरु दे मुख बड़ा मन मोना ऐ,
साडे भाग जगाए ने घर मेरे फेरा पान नु अज गुरु जी आये ने
नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी

सारी दुनिया दीवाना ऐ मिशरी वध मीठी मेरे गुरु जी वाणी ऐ
हथा विच कासे ने अखा च उडीक तेरी साडे नैन प्यासे ने
नचदी संगत नचदी गुरु जी दे दर ते नचदी
download bhajan lyrics (201 downloads)