माला फ़ेरे ते राम राम करे भिलनी

सीता राम राधे श्याम
माला फेरे ते राम राम करे भिलनी,
हर वेले की राम राम करे भिलनी,
माला फेरे ते राम राम करे भिलनी,

मेनू अज पता लगा मेरे राम ने औना,
सीता राम ने औना राधे श्याम ने औना,
ओह रस्ता सोहते ते राम राम करे भिलनी,
माला फेरे ते राम राम करे भिलनी,

मेरी कुटिया दे भाग अज जाग जानगे
श्री राम आन गे राधे श्याम आनगे
बेर तोड़े ते राम राम करे भिलनी,
माला फेरे ते राम राम करे भिलनी,

सारे जन्मा दे पाप मेरे कट जान गे,
श्री राम आनगे राधे श्याम आन गे,
हो उडीका करदी ते राम राम करे भिलनी,
माला फेरे ते राम राम करे भिलनी,

ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ xll-ll
ਮਾਲਾ ਫ਼ੇਰੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇ ਭਿਲਣੀ ll
ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇ ਭਿਲਣੀ ll
ਮਾਲਾ ਫ਼ੇਰੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇ ਭਿਲਣੀ l

ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ll
ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ll
ਓਹ ਰਸਤਾ ਸੋਹਤੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇ ਭਿਲਣੀ,
ਮਾਲਾ ਫ਼ੇਰੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਭਾਗ, ਅੱਜ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ ll
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਣਗੇ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਆਣਗੇ ll
ਬੇਰ ਤੋੜੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇ ਭਿਲਣੀ,
ਮਾਲਾ ਫ਼ੇਰੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ll
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਣਗੇ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਆਣਗੇ ll
ਹੋ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੇ ਭਿਲਣੀ,
ਮਾਲਾ ਫ਼ੇਰੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
श्रेणी
download bhajan lyrics (614 downloads)