जय जय गौरी लाल तेरी जय होवे

जय जय गौरी लाल तेरी जय होवे,
जय होवे गौरी लाल तेरी जय होवे,
जय जय गौरी लाल तेरी जय होवे

सबदे काज सवारे गणपत,
भगत जना नु तारे गणपत,
भगत जना नु तारे गणपत,
सच्चे मन दे नाल तेरी जय होवे,
जय होवे गौरी लाल तेरी जय होवे,
जय जय गौरी लाल तेरी जय होवे

गजमुख सुन्दर रूप सुहावे,
बेहद सोहणा हर मन भावे,
बेहद सोहणा हर मन भावे,
नुरो नूर कमाल तेरी जय होवे,
जय होवे गौरी लाल तेरी जय होवे,
जय जय गौरी लाल तेरी जय होवे

आवो श्रद्धा नाल मनाइये,
चरणे लखके नाम धियाइये,
चरणे लखके नाम धियाइये,
मूक जांदे जंजाल तेरी जय होवे,
जय होवे गौरी लाल तेरी जय होवे,
जय जय गौरी लाल तेरी जय होवे

जय जय गौरी लाल तेरी जय होवे,
जय होवे गौरी लाल तेरी जय होवे,
जय जय गौरी लाल तेरी जय होवे

सिंगर भरत कुमार भारत दबथरा
श्रेणी
download bhajan lyrics (309 downloads)