चिमटा जोगी दा

जय हो चिमटा जोगी दा जय जय चिमटा जोगी दा
ओ करदा फेर कमाल चिमटा जोगी दा
जय हो चिमटा जोगी दा जय जय चिमटा जोगी दा
है दुनिया विच धमाल चिमटा जोगी दा,
जय हो चिमटा जोगी दा जय जय चिमटा जोगी दा
जेह्डा छनमन वजदा जय हो
जेह्डा धुनें सजदा जय हो
चिमटा जोगी दा,
जय हो चिमटा जोगी दा
ओ करदा फिरे कमाल


चिमटा है करामाती जोगी जद अपनी ते आवे,
भुत प्रेता ने हथ बने सेवक बन के जावे,
चिमटा जोगी दा
जय हो चिमटा जोगी दा जय जय चिमटा जोगी दा
ओ करदा फेर कमाल ......

जद नाथा ने आसन सुटेया विच अम्बरा ते जाई,
चिमटे ने झट फड लए आन्ना धन तेरी वडयाई,
चिमटा जोगी दा
जय हो चिमटा जोगी दा जय जय चिमटा जोगी दा
ओ करदा फेर कमाल ......

जोगी चिमटा इक दूजे दे जियो माला दे मनके
धुनें दे विच गड़ेया रहंदा ज्योत जागदी बनके
चिमटा जोगी दा
जय हो चिमटा जोगी दा जय जय चिमटा जोगी दा
ओ करदा फेर कमाल ......


चिमटे दी की महिमा दसिए पूरण अतन ओ अनंता,
दर्शन पावन संगता चलियाँ तू बी चल बलवंता
चिमटा जोगी दा
जय हो चिमटा जोगी दा जय जय चिमटा जोगी दा
ओ करदा फेर कमाल ......

ਧੁਨ- ਨੀ ਮੈਂ ਕੱਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ

ਜੈ ਹੋ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ll
ਓ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਮਾਲ, ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ l
( ਜੈ ਹੋ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ )
ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ, ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ l
( ਜੈ ਹੋ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ )
ਜੇਹੜਾ ਛਨਮਣ ਵੱਜਦਾ,,, ਜੈ ਹੋ l
ਜੇਹੜਾ ਧੂਣੇ ਸੱਜਦਾ,,, ਜੈ ਹੋ l
ਦੁੱਖੜੇ ਸਭ ਹਰਦਾ,,, ਜੈ ਹੋ l
ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ,,,
( ਜੈ ਜੈ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ )
ਓ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਮਾਲ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਚਿਮਟਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੋਗੀ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਵੇ l
ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ,
ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ,,,
( ਜੈ ਹੋ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ )
ਓ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਮਾਲ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

ਜਦ ਨਾਥਾਂ ਨੇ, ਆਸਣ ਸੁੱਟਿਆ, ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਈ l
ਚਿਮਟੇ ਨੇ, ਝੱਟ ਫੜ ਲਏ ਅੰਨਾ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ,
ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ,,,
( ਜੈ ਹੋ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ )
ਓ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਮਾਲ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

ਜੋਗੀ ਚਿਮਟਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜਿਓਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ l
ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਬਣਕੇ,
ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ,,,
( ਜੈ ਹੋ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ )
ਓ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਮਾਲ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F

ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਕੀ, ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀਏ, ਪੂਰਨ ਅਤਨ ਓ ਅਨੰਤਾ l
ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਬਲਵੰਤਾ,
ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ,,,
( ਜੈ ਹੋ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਚਿਮਟਾ ਜੋਗੀ ਦਾ )
ਓ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਮਾਲ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,F
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (673 downloads)