भोला मोरे अवघड़ दानी

अरे भोला मोरे ओघड दानी
अवघड़ दानी भोला बम बम भोले नाथ रे
अरे भोला मोरे ओघड दानी

भांग जो घोटी गोरा मैया,
भांग जो घट घट पी गए बम बम बम भोले नाथ रे
अरे भोला मोरे ओघड दानी

अंग भभूती तन मर्ग शाला
शीश में गंगा बोले बम बम बम भोले नाथ रे
भोला मोरे ओघड दानी

भोले संग डमरू सोहे
डम डम भजतो जाए शम्भू नाथ
अरे भोला मोरे ओघड दानी

भोले संग गोरा नंदी साजे
संग भूतो की सजी बारात बम बम भोले नाथ रे
अरे भोला मोरे ओघड दानी
श्रेणी
download bhajan lyrics (601 downloads)