बोल संगते जैकारा शेराँ वाली दा

बोल  संगते जैकारा शेराँ वाली दा ॥
बोल  संगते जैकारा जोता वाली दा,
जैकारा शेराँ वाली दा,जैकारा मेहरा वाली दा,
जैकारा जोता वाली दा, जैकारा लाता वाली दा,
बोल  संगते जैकारा शेराँ वाली दा ,

रात जावल जी ने ओना,
सब ने माँ दा दर्शन पौना,
ढोलकिया चिमटिया दे नाल गौना,
बोल  संगते जैकारा शेराँ वाली दा,
बोल  संगते जैकारा जोता वाली दा,

माता चिंतापुरनी मुरदा वंद दी ,
बचिया प्यारिया दे दुःख वंड दी,
ओहनू पता हुंदा,किंज दुःख ट्राली दा,
बोल  संगते जैकारा शेराँ वाली दा ॥
बोल  संगते जैकारा जोता वाली दा,

शेर दी सवारी कर मैया जी ने ओना,
रल मिल संगता ने नचना ते गौना,
ओ सचे दिलो ध्यान चरणा च लाई दा
बोल  संगते जैकारा शेराँ वाली दा ॥
बोल  संगते जैकारा जोता वाली दा,

जगराते वाली रात बागा वाले मानदे,
माँ दे कोटका नू सारे लोकी जनदे,
ओ दूरो दूरो पता लगे,वजी ताली दा,
बोल  संगते जैकारा शेराँ वाली दा ॥
बोल  संगते जैकारा जोता वाली दा,

रात जावल जी ने ओना,
सब ने माँ दा दर्शन पौना,
ढोलकिया चिमटिया दे नाल गौना,
बोल  संगते जैकारा शेराँ वाली दा ॥
बोल  संगते जैकारा जोता वाली दा,

जगमग जोत माँ दी  सोहनी लगी ,
मेरे  क्ले दी नी माँ सारे जग दी,
ओ पापिया लाई कालका दा रूप धार दी,
बोल  संगते जैकारा शेराँ वाली दा ॥
बोल  संगते जैकारा जोता वाली दा,

रात जावल जी ने ओना,
सब ने माँ दा दर्शन पौना,
ढोलकिया चिमटिया दे नाल गौना,
बोल  संगते जैकारा शेराँ वाली दा ॥
बोल  संगते जैकारा जोता वाली दा,


ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ
====================
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ
ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ
ਜੈਕਾਰਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ

ਰਾਤ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ
ਸਭ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ
ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ

ਮਾਤ ਚਿੰਤਾਪੁਰਾਣੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੰਡਦੀ,
ਬੱਚਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖੰਡਦੀ,
ਮਾਤ ਚਿੰਤਾਪੁਰਾਣੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੰਡਦੀ,
ਬੱਚਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖੰਡਦੀ,
ਓਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿੰਝ ਟਾਲੀ ਦਾ
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ

ਰਾਤ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ
ਸਭ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ
ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ

ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਮਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਰਲਮਿਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ॥
ਓ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਨ, ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਈ ਦਾ ,
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ,
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ,


ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਣਦੇ,ਮਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਜਾਣਦੇ ॥
ਓ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵੱਜੇ ਤਾਲੀ ਦਾ,
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ,
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ,

ਰਾਤ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ,
ਸਭ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ,
ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ,
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ,
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ,

ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਮਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨੀ ਮਾਂ ਏਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ॥
ਓ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਕਾ ਦਾ, ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਦਾ,
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ..
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ,
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ,

ਰਾਤ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ,
ਸਭ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ,
ਢੋਲਕੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ,
ਬੋਲ ਸੰਗਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ॥॥
download bhajan lyrics (963 downloads)