गुण अवगुण दी कसोटी ते न चाडेयो

संगता नु कदे भी न दिल तो बिसारेयो,
गुण अवगुण दी कसोटी ते न चाडेयो,

अपना बना के कदे दुरिया न पायो जी
सीरा उतो रेहमता दा साया न हटायो जी,
दुखिया दे दुखड़े हमेशा ही निवारियो
गुण अवगुण दी कसोटी ते न चाडेयो,

खुशियाँ तू सारी साडी झोली विच पाइया ने
रोनका ही रोनका गुरु जी तुसा लाइया ने
चडी होई गुडी नु कदे भी न उतारेयो,
गुण अवगुण दी कसोटी ते न चाडेयो,

अंग संग साड़े तुसा हर वेले रेह्न्दे ओ
बिन दस्या ही हर हर गल सुन लेनदे हो,
पेहला भी उबारेया ते आगे भो उबारेयो,
गुण अवगुण दी कसोटी ते न चाडेयो,

बड़ी बडिया सदा साडे वल रखियो
साहिल दी भगती नु कदे न परखियो,
प्यार ते दुलार भाजो कुछ न विचारियो
गुण अवगुण दी कसोटी ते न चाडेयो,
download bhajan lyrics (127 downloads)