झंडे झुल्दे लाल मैया जी तेरे मंदिरा ते

झंडे झुल्दे लाल मैया जी तेरे मंदिरा ते
मस्त हवा दी चाल मैया जी तेरे मंदिरा ते
मंदिरा ते तेरा मंदिरा ते
झंडे झुल्दे लाल मैया जी तेरे मंदिरा ते

मस्ती दे विच पर लहरांदे,
फर फर झुल्दे जांदे
कौन ब्जांदा ताल मैया जी तेरे मंदिरा ते
झंडे झुल्दे लाल मैया जी तेरे मंदिरा ते

झंडे हर मंदिरा दी निशानी
वेख के खुश हॉवे महारानी
हर पासे दिसदा कमाल   मैया जी तेरे मंदिरा ते
झंडे झुल्दे लाल मैया जी तेरे मंदिरा ते

सचे दिल नाल गावे सुनाली
लिखदा यश तेरी भेट निराली
भगत मचौन्दा धमाल   मैया जी तेरे मंदिरा ते
झंडे झुल्दे लाल मैया जी तेरे मंदिरा ते
download bhajan lyrics (362 downloads)