मंदिर सोहना विच ज्वाला

मंदिर सोहना विच ज्वाला
ओथे ज्योता दा उजयला -2
भक्तो जाके देखन वाला
शान निराली दाती दी
मेटो सिफ़त करि न जावे ज्योता वाली दाती दी ....चिंतापूर्णी चिंता हरदी
झोली नाल  मुरादा भरदी -2
संगत बने सवाली दर दी
रेहँदी थोड़ न कोई ए
एत्थो बिन मांग्या मिल जांदा मँगन दी लोड न कोई ए ...


वैष्णो माँ दा सोहना मंदिर
बैठी आप गुफा दे अंदर। -2
एत्थे झुुकदे वड्डे सिकंदर
मेले भारी ने लगदे
भक्तो अस्सू चेत नराते वारो वारि ने लगदे ...


डोरा माँ ते जीना ने रखिया  
ओहना मिट्ठिया मुरादा चखया -2
देके अन्या नु माँ अखियां
दूरं करदी हनेरे माँ
झोली भरदी खुशीया नाल जो दर ते आवे तेरे माँ ...


कालिया होजा माँ दा दीवाना
झूठा शड्ड दे ए जमाना -2
भेटा गाउँदा सलीम दीवाना
नच्दे भगत प्यारे माँ
साणु रख चरणा  दे नाल ओ बचड़े लौन जैकारे माँ .....
download bhajan lyrics (438 downloads)