सेवा म्हारी मानो गणपती

सेवा म्हारी मानो गणपती, पूजा म्हारी मानो
खोलो म्हारे हिवडे रा ताला जी

फूलड़ा चढ़ाऊँ देवा, कोनी रे अछूता,    
फूलड़ा ने भँवरा बिगाड्या जी,
सेवा म्हारी मानो गणपती पूजा म्हारी मानो ...

दूध चढ़ाऊँ देवा, कोनी रे अछूतो,  
दूध ने तो बाछड़ा बिगाड्या जी ,
सेवा म्हारी मानो गणपती पूजा म्हारी मानो ....

साध संगत देवा थाने मानावे ,
चरना मै गणपति थारे शीश नमावे,
नैया नै म्हारी गणपती पार करो ,
सेवा म्हारी मानो गणपती पूजा म्हारी मानो ....
श्रेणी
download bhajan lyrics (718 downloads)