दुःखहर्ता बनके सुखकर्ता बनके

दुःखहर्ता बनके सुखकर्ता बनके
चले आना गणपति चले आना

तुम विघ्नविनाशक आना
इच्छा पूरी करो, हाथ सर पर धरो
चले आना गणपति चले आना

तुम अष्ट विनायक आना
मोदक हाथ ले के, खुशीआं साथ ले के
चले आना गणपति चले आना

तुम भाग्य विधाता आना
रिधि साथ ले के, सिधी साथ ले के
चले आना गणपति चले आना

तुम गौरी नंदन आना,
वर्षा दया की करो दुःख सब के हरो
चले आना गणपति चले आना

तुम मंगल मूरत आना
आस तोड़ें नहीं साथ छोड़ें नहीं
चले आना गणपति चले आनाਦੁਖਹਰਤਾ ਬਣਕੇ ਸੁਖਕਰਤਾ ਬਣਕੇ
ਚਲੇ ਆਣਾ ਗਣਪਤੀ ਚਲੇ ਆਣਾ

ਤੁਮ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਆਣਾ
ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਸਿਰ ਪੇ ਧਰੋ
ਚਲੇ ਆਣਾ ਗਣਪਤੀ ਚਲੇ ਆਣਾ

ਤੁਮ ਅਛਟ ਵਿਨਾਇਕ ਆਣਾ
ਮੋਦਕ ਹਾਥ ਲੇ ਕੇ  ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਥ ਲੇ ਕੇ
ਚਲੇ ਆਣਾ ਗਣਪਤੀ ਚਲੇ ਆਣਾ

ਤੁਮ ਭਾਗਿਆ ਵਿਧਾਤਾ ਆਣਾ
ਰਿੱਧੀ ਸਾਥ ਲੇ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਥ ਲੇ ਕੇ
ਚਲੇ ਆਣਾ ਗਣਪਤੀ ਚਲੇ ਆਣਾ

ਤੁਮ ਗੌਰੀ ਨੰਦਨ ਆਣਾ
ਵਰਸ਼ਾ ਦਇਆ ਕੀ ਕਰੋ ਦੁੱਖ ਸਭ ਕੇ ਹਰੋ
ਚਲੇ ਆਣਾ ਗਣਪਤੀ ਚਲੇ ਆਣਾ

ਤੁਮ ਮੰਗਲ ਮੂਰਤ ਆਣਾ
ਆਸ ਤੋੜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੋੜੋ ਨਹੀਂ
ਚਲੇ ਆਣਾ ਗਣਪਤੀ ਚਲੇ ਆਣਾ
श्रेणी
download bhajan lyrics (1349 downloads)