हरी मंदिर रे माए बाई मीरा नाचे रे

घुंगरू छम छमा छम छन न न न न न न बाजे रे
हरी मन्दिर रे माए बाई मीरा नाचे रे

सांप पिटारा राणा भेजिया देओ मीरा ने जाए
खोल पिटारो देखियो तो में बेठा गोपाल।
घुंगरू.......

मीरा नाचे मेड़ते ने सखियाँ मन्दिर माए
मीरा बजावे घुंगरा न सखियाँ बजावे ताल।
घुंगरू......

ज़हर रा प्याला राणा भेजिया देओ मीरा ने जाए
कर चरणामृत पी गई रे थे जानो गोपाल।
घुंगरू......
श्रेणी
download bhajan lyrics (601 downloads)