नानु सती महामंत्र | ॐ श्री नानु सत्ये नमः

ॐ श्री नानु सत्ये नमः
दादी दिव्ये नमो नमः
सुहासड़ा वासिनी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

संकट हारिणि नमो नमः
कष्ट निवारिणी नमो नमः
माँ भव तारिणी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

तेजपाल संगिनी नमो नमः
सर्व वन्दिनी नमो नमः
मनीराम नंदिनी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

आदि-अनादि नमो नमः
हे सती दादी नमो नमः
सकल कालादी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

यवन संघारिणी नमो नमः
हे सत धारिणी नमो नमः
माँ भय-हारिणि नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

मंगल करनी नमो नमः
अमंगल हरणी नमो नमः
अभया वरणी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

डोमिनी पूजिता नमो नमः
हे अपराजिता नमो नमः
हे वरदायिनी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

अमर सुहागन नमो नमः
हे बड़भागन नमो नमः
पतीत-पावन नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

हे कुल-देवी नमो नमः
भक्त-वत्सला नमो नमः
आनंद स्वरूपणी नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

अति सुख-राशि नमो नमः
करुणा नयनी नमो नमः
हे वरदायिनी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

हे जग जननी नमो नमः
कामना पूर्णि नमो नमः
सौम्य रूपणी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||

ॐ श्री नानु सत्ये नमः
दादी दिव्ये नमो नमः
सुहासड़ा वासिनी नमो नमः
नानु सती माँ नमोस्तुते ||
download bhajan lyrics (1065 downloads)