तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी मटकिया

तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी मटकिया भर लेन दे
मटकिया भर लेन दे,मटकिया भर लेन दे
तेरी यमुना ते मुक नहियो जानी
मटकिया भर लेन दे

घरो तो आई श्यामा पानी दे बहाने
पानी दे बहाने,पानी दे बहाने
हो गये तेरे नैन मस्ताने
मेरी चाल हो गयी मस्तानी
मटकिया........

मटके ते मटका मटके ते झारी
मटके ते झारी, मटके ते झारी
मुरली दी तान कलेजे विच मारी
फिर मैं हो गयी मस्तानी
मटकिया.......

कुन्ज गली विच घेर ना मैनू
हाय घेर ना मैनू ,हाय घेर ना मैनू
कली वेख के छेड़ ना मैनू
घर मारेगी मैनू ससुरानी
मटकिया.......
download bhajan lyrics (438 downloads)