तेरा हो रहा माँ जगराता जयकारा जावे गली गली

दुर्गा दुर्गति दूर कर, सिद्ध करो सब काज  
भक्त आ गया शरण में,मात भवानी आज

तेरा हो रहा माँ जगराता जयकारा जावे गली गली -2
जयकारा जावे गली गली, जयकारा जावे गली गली
तेरा हो रहा माँ जगराता जयकारा जावे गली गली -2

ऊँचे पहाड़ों बैठी मैया भोग लगावे घड़ी घड़ी -2
माँ भोग लगावे घड़ी घड़ी, माँ भोग लगावे घड़ी घड़ी
मैया ऐसा भोग लगाओ भँडारा होवे गली गली -2
भँडारा होवे गली गली, जयकारा होवे गली गली -2
तेरा हो रहा माँ जगराता जयकारा जावे गली गली -2

ऊँचे पहाड़ों बैठी मैया जोत जगावे घड़ी घड़ी -2
माँ जोत जगावे घड़ी घड़ी, माँ जोत जगावे घड़ी घड़ी
मैया ऐसा जोत जगाओ उजियारा होवे गली गली -2
उजियारा होवे गली गली, उजियारा होवे गली गली -2
तेरा हो रहा माँ जगराता जयकारा जावे गली गली -2

ऊँचे पहाड़ों बैठी मैया लाल चुनरिया ओढे खड़ी -2
माँ लाल चुनरिया ओढे खड़ी, माँ लाल चुनरिया ओढे खड़ी
मैया ऐसी चुनरिया ओढो, चमकारा जावे गली गली -2
चमकारा जावे गली गली, जयकारा जावे गली गली -2
तेरा हो रहा माँ जगराता जयकारा जावे गली गली -2

ऊँचे पहाड़ों बैठी मैया भक्तों की है कतार खड़ी -2
माँ भक्तों की है कतार खड़ी, माँ भक्तों की है कतार खड़ी
मैया ऐसा दरश कराओ खुल जाये किस्मत बंद पड़ी -2
खुल जाये किस्मत बंद पड़ी, खुल जाये किस्मत बंद पड़ी -2
तेरा हो रहा माँ जगराता जयकारा जावे गली गली -2

तेरा हो रहा माँ जगराता जयकारा जावे गली गली -2
जयकारा जावे गली गली, जयकारा जावे गली गली
तेरा हो रहा माँ जगराता जयकारा जावे गली गली -2
download bhajan lyrics (788 downloads)