माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता

माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता,
गज गज के जैकारे लाउने संगता,
माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता,

जगमग जगदी ज्योत निराली,
मेहरा करदी मेहरा वाली,
आज रल मिल मैया नु मनाऊं संगता
माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता,

मस्ती दे विच लें हुलारे,
ताड़ी भजांदे बछड़े प्यारे,
माँ दी जय जय कार भुलान संगता,
माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता,

जिसने माँ दा पल्ला फड़ेया उसदा कम कदे न अड़ेया,
तहियो माँ दी महिमा गान संगता,
माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता,

रोहित लुधयाने दा गावे तारा माता शुकर मनावे,
नाले नच नच फूल बरसाऊं संगता,
माँ दे दर उते भंगड़े पाउन संगता,
download bhajan lyrics (644 downloads)