छल्ला भेंटा गावे

छल्ला भेटा गावे,
ए चिंतपूर्णी जावे , ते माँ नू सीस झुकावे ,
हो छल्ला जपदा , ओ जगदी जोत ज्वाला,

हो छल्ला जोत जगावे ,
ए मनसा देवी ध्यावे , ए जै जै कार बुलावे,
हो छल्ला दर्शन पावे , ते नैना देवी जावे,

हो छल्ला भोग लगावे ,
हो कांगड़ा माँ नू रिझावें , ते मांँ नाल तार मिलावे,
छल्ला केंहदा शुदाई ,जै जै चामुंडा माई,

हो छल्ला रहदा सुखी ,
कदे न हुंदा  दुखी , ए जांदा बंगलामुखी,
छल्ला जोडे नाता , ए पूजे काली माता,

छल्ला भेंटा लियावे
तं वैष्णो माँ नू चढावे , ए जीवन सफल बनावे,
संजीव महीमा सुनावे , ते सागर लिखदा जावे,
download bhajan lyrics (714 downloads)