बैल दी सवारी कर आया हो

बैल दी सवारी कर आया हो
मेरा भोला भंडारी,
भोला भंडारी मेरा शम्भू जटाधारी,
बैल दी सवारी.....

उचियाँ कैलाशा शिव भोले वसदा,
भगता दे जेह्डा कश्त जो हरदा,
शंकर शंकट हरी हो,
बैल दी सवारी ........

भगता दा भोले सदा रखवाला,
दुशता दे लई बन्दा बाला,
थूढू बाबा जटा ओह खिलारी हो,
मेरा भोला भंडारी,
बैल दी सवारी .....

गले विच सरपा दी माला न्यारी,
मृगशाला भी लगदी प्यारी,
केसा रूप बनाया हो,
मेरा भोला भंडारी,
बैल दी सवारी ........


ਬੈਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਕਰ ਆਇਆ ਹੋ,
ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ll
ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਜਟਾਧਾਰੀ ll
ਬੈਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਉੱਚਿਆਂ ਕੈਲਾਸ਼ਾਂ , ਸ਼ਿਵ ਭੋਲਾ ਵੱਸਦਾ
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੇਹੜਾ, ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਹਰਦਾ ll
ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਕਟ, ਹਰੀ ਹੋ,
ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ
ਬੈਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭੋਲਾ, ਸਦਾ ਰੱਖਵਾਲਾ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਣਦਾ ਬਾਲਾ ll
ਧੁੜੂ ਬਾਬਾ ਜਟਾਂ ਉਹ, ਖਿਲਾਰੀ ਹੋ,
ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ
ਬੈਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਾਂ ਦੀ, ਮਾਲਾ ਨਿਆਰੀ
ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਵੀ, ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ ll
ਕੈਸਾ ਰੂਪ, ਬਣਾਇਆ ਹੋ,
ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ll
ਬੈਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲ ਰਾਮੂਰਤੀ ਭੋਪਾਲ
श्रेणी
download bhajan lyrics (361 downloads)