मेरा शंकर डमरू वाला बोलो बम बम भोले

मेरा शंकर डमरू वाला बोलो बम बम भोले,
बड़ा सोहना  रूप निराला बोलो बम बम बोले.
मेरा शंकर डमरू वाला बोलो बम बम भोले,

भोला सारी दुनिया केहन्दी नील कंठ त्रिपुरारी,
बम बम बम बम बम करदे भगत पुजारी,
सब तो वखरा रूप है शंकर सब तो सोहना रूप है शंकर ,
ओहडी है मृग शाला बोलो बम बम बोले,
मेरा शंकर डमरू वाला बोलो बम बम भोले,

बेल सवारी जता च गंगा मथे चन सुहावे,
खाली नहीं मोड़ दा बाबा जो दर चल के आवे,
जग मग जग मग करदा सोहना लगदा बड़ा शिवाला,
बोलो बम बम बोले,
मेरा शंकर डमरू वाला बोलो बम बम भोले,

महादेव शिव शंकर शम्भु सब दे भाग जगावे,
झूम झूम के नचदी दुनिया विक्की भेटा गावे,
मस्ती विच डमरू खडकावे पी वे भंग दा प्याला,
बोलो बम बम बोले,
मेरा शंकर डमरू वाला बोलो बम बम भोले,
श्रेणी
download bhajan lyrics (353 downloads)